president-aragones:-«la-reindustrialitzacio-s’ha-d’afrontar-amb-un-reforc-del-caracter-redistributiu»